Lagertømming

Produkter fra tidligere prosjekter.

Her kan lokal- og fylkeslag bestille produkter til å bruke på arrangement, eller dele ut til diverse personer i lokalsamfunnet, styret eller andre.

Disse produktene kan kun bestilles av lokallag og fylkeslag i NBU.